IniciPresentació Català Castellano
PRESENTACIó
El projecte TRIMED: una eina comuna per a la revaloració de la cultura de la trilogia mediterrània.

El projecte TRIMED, la cultura del pa, l'oli i el vi s'emmarca dins el programa CULTURA 2000 de la Unió Europea i té una durada de 3 anys (2005 - 2007). És un projecte de cooperació entre 6 illes del Mediterrani (Mallorca, Còrsega, Sicília, Naxos, Xipre i Malta) que ha nascut amb la intenció de posar en comú coneixements i experiències entorn de la cultura de la trilogia mediterrània com a eina de revaloració.

La denominada "dieta mediterrània" tradicionalment s'ha basat en els productes de la "trilogia mediterrània" que són: el blat, l'oliva i el raïm. Aquests aliments i els productes que se'n deriven (el pa, l'oli i el vi) són un dels símbols de l'alimentació i de la cultura dels països de la ribera mediterrània.

Els sistemes de cultiu i de producció tradicional d'aquests aliments han possibilitat la configuració d'uns paisatges culturals amb un important llegat natural, material i immaterial. Respecte al patrimoni natural, la transformació de la natura com a conseqüència de l'acció humana ha provocat la formació d'un paisatge agrari construït que posseeix un innegable valor natural, cultural i etnològic. De la mateixa manera, l'elaboració del pa, de l'oli i del vi en l'època preindustrial s'ha portat a terme utilitzant unes tècniques i uns instruments que han provocat la configuració progressiva d'un patrimoni material - moble i immoble - que caracteritza bona part de les zones rurals dels països mediterranis. Tots aquests elements (paisatge agrari i béns mobles i immobles) han contribuït alhora a la creació d'un important bagatge cultural popular i tradicional de caràcter immaterial.

La insularitat és un dels factors que ha contribuït a la lenta transformació d'aquests paisatges culturals a causa de la permanència d'un model econòmic basat, eminentment, en el sector primari i en un secundari de transformació dels productes agraris. No obstant això, les transformacions econòmiques i socials esdevingudes en l'àrea mediterrània a partir de la segona meitat del segle XX han provocat el deteriorament i el perill permanent de desaparició d'aquest llegat. Per tot això, urgeix desenvolupar accions encaminades a la conservació, la interpretació i la promoció d'aquest patrimoni cultural de l'espai mediterrani.