A la dècada del anys vuitanta, l’ofici de marger estava en perill de desaparició a causa de la manca de demanda i de l’envelliment dels mestres. L’any 1986 es creà a Sóller l’Escola de Margers, amb l’objectiu de recuperar el camí del barranc de Biniaraix i de formar especialistes en la construcció amb pedra en sec. Dos anys després, el Consell de Mallorca assumí la gestió de l’escola i n’amplià els objectius.
Des d’aleshores, el Consell ha duit a terme diversos cursos de formació de margers, inicialment a través del programa d’escoles taller, adreçat a joves d’entre setze i vint-i-quatre anys en atur, i a través del programa de tallers d’ocupació, que es dirigeix a aturats majors de vint-i-cinc anys. Aquests programes s’han demostrat molt útils, ja que l’ensenyament teòric i pràctic s’hi combina amb el treball real.
Actualment, el Consell de Mallorca organitza cursos d’iniciació a la construcció de pedra en sec per a no professionals, amb l’objectiu d’apropar aquesta tècnica a la població local i proporcionar els coneixements bàsics per fer petits treballs de manteniment.