Terme
Tipus de planejament
Tipus de tràmit
 
 
Des de aquesta plana podeu consultar públicament l'arxiu d'urbanisme del Consell Insular de Mallorca.

Darrera actualització: desembre 2006.
 
Per a consultes sobre la informació continguda podeu adressar-vos a: urbanisme@conselldemallorca.net

C/ General Riera 113 -
07010 Palma de Mallorca

tel. 971 219891
de dilluns a divendres de 8 a 15 hores