Temes que us poden interessar


Què és?El Consell de Mallorca disposa d'un sistema de pagament telemàtic de rebuts i taxes del mateix Consell de Mallorca, de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca i de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística.


Mitjançant els enllaços adjunts podreu realitzar un pagament, recuperar les dades d'una operació sense finalitzar, verificar la validesa d'un document o descarregar un justificant del pagament.


Així mateix, en els diversos apartats dels departaments (temes) es troba la possibilitat de fer autoliquidacions de les taxes corresponents i, en el seu cas, el dipòsit de fiances de contractes, residus i altres. Dites autoliquidacions es relacionen amb les funcions del pagament telemàtic establertes a aquest apartat.Llista d'autoliquidacions de taxes disponibles: