Gestió de residus

Banner gestio de residus
  • Suport municipal sobre residus
  • Assessorament municipal dirigit a l'autogestió del servei de recollida selectiva de paper, cartró, vidre i envasos lleugers.

  • Prevenció
  • El Consell de Mallorca, coordinador de la Setmana Europea de Prevenció de Residus

  • Dades
  • Tractament de residus

  • Webs d'interès
  • Quin residu voleu gestionar? on? La web DONDELOTIRO us diu com i on dipositar-lo (per població). Guies tècniques. Xarxa de compra reciclat. Govern de les Illes Balears. EMAYA. TIRME. MAC. ECOEMBES. ECOVIDRIO...

Poalets per als residus orgànics

poalet.jpgEl Consell de Mallorca regala poalets amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient 2018


Publicació al BOIB

exclamacion.jpgAprovació definitiva de les tarifes de tractament de gestió de residus urbans de Mallorca per al 2018


Fiances de residus de construcció i demolició

runa.jpgTràmits pels residus d'obres