AQUESTA PUBLICACIÓ NO OBRI EL TERMINI PER PRESENTAR LES INSTÀNCIES.La Comissió de Govern del Consell de Mallorca, en data 12 de maig, ha acordat modificar parcialment les bases de la convocatòria. Podeu consultar en el BOIB núm. 66 del dia 26 de maig a les pàgines 115892, 15895,15898,15905.


En breu publicarem les bases definitives amb aquestes modificacions incorporades.
Acord del Consell Executiu de dia 21 de maig de 2015, relatiu a l’aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de les proves selectives per al proveïment, mitjançant el sistema de concurs oposició, de 5 places de bomber –a conductor –a vacants a la plantilla de personal funcionari del Servei de Bombers del Consell de Mallorca.


Qualsevol nova informació s’anirà publicant en aquesta pàgina


Documents relacionats