AQUESTA PUBLICACIÓ NO OBRI EL TERMINI PER PRESENTAR LES INSTÀNCIES.


Qualsevol nova informació s’anirà publicant en aquesta pàgina.


Acord del Consell Executiu de dia 21 de maig de 2015, relatiu a l’aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de les proves selectives per al proveïment, mitjançant el sistema de concurs oposició, de 5 places de bomber –a conductor –a vacants a la plantilla de personal funcionari del Servei de Bombers del Consell de Mallorca.


Documents relacionats