Nou! Decret de la Presidència, de dia 19 d'octubre de 2016. BOIB núm. 134 de 22 d'octubre de 2016.


Aquesta publicació no obre termini per presentar instàncies.BASES CONCURS-OPOSICIÓ PLACES BOMBER-A CONDUCTOR-A


La Comissió de Govern del Consell de Mallorca, en data 12 de maig, ha acordat modificar parcialment les bases de la convocatòria. Podeu consultar en el BOIB núm. 66 del dia 26 de maig a les pàgines 115892, 15895,15898,15905.


Bases de la convocatòria amb les modificacions realitzades.Acord del Consell Executiu de dia 21 de maig de 2015, relatiu a l’aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de les proves selectives per al proveïment, mitjançant el sistema de concurs oposició, de 5 places de bomber –a conductor –a vacants a la plantilla de personal funcionari del Servei de Bombers del Consell de Mallorca.


Qualsevol nova informació s’anirà publicant en aquesta pàgina


Documents relacionats