Cursos de formació específica adreçats al col·lectiu de professionals dels mitjans de comunicació 2018
Curs de formació específica adreçat al col·lectiu de professionals dels mitjans de comunicació 2017

Tècnica vocal i millora de la fonètica i la dicció en català

Curs de formació específica adreçat al col·lectiu de professionals dels mitjans de comunicació 2016

La Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, a través del Servei de Normalització Lingüística, organitza un curs presencial de tècnica vocal i millora de la fonètica i la dicció en català

Curs de formació específica per a professionals de la comunicació en català 2013

El Servei de Normalització Lingüística organitza un curs semipresencial de tècnica vocal i millora de la fonètica i la dicció en català

Cursos de formació específica per a professionals de la comunicació en català 2012

El Servei de Normalització Lingüística organitza dos cursos de formació específica per a professionals de la comunicació en català

Cursos de formació específica per a professionals dels mitjans de comunicació (març-abril 2011)

La Direcció Insular de Política del Consell de Mallorca, en col·laboració amb el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), organitza dos cursos gratuïts per a professionals dels mitjans de comunicació.

Cursos de formació específica per a professionals dels mitjans de comunicació (abril-maig 2011)

Atesa la bona acceptació de la primera edició dels cursos de formació específica per a professionals dels mitjans de comunicació, la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca, en col·laboració amb el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), organitza, amb l’objectiu de cobrir la demanda que no es va poder atendre, la segona edició dels cursos Redacció periodística i Fonètica i tècniques de locució.