Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).Consell de MallorcaConsell Insular d'Eivissa. SAL ››

Servei d'assessorament lingüístic, ajudes, premis, consultes gratuïtes...


Consell de MallorcaConsell Insular de Formentera. SAL ››

Servei d'assessorament lingüístic, voluntariat lingüístic, cursos de català, subvencions...


Consell de MallorcaConsell Insular de Menorca. SAL ››

Servei d'assessorament lingüístic:actuacions, llengua, jornades, reglaments normativa i legislació, publicaions, estudis i notícies, cursos i recursos per aprendre català, servei de correcció i de traducció de texs...


Consell de MallorcaDirecció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears ››

Dins la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura del Govern de les Illes Balears, té les competències següents: normalització de la llengua catalana; promoció i defensa dels drets lingüístics; l'ensenyament del català i la normalització lingüística en l'àmbit educatiu. L'organització, gestió i certificació de les proves de coneixements de llengua catalana per a la població adulta fora de l'ensenyament reglat; la gestió dels cursos i de les proves lliures inclosos en el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FLC) i l'expedició dels certificats de notes i de capacitació inclosos en el Pla esmentat; la concessió de l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes i l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'ESO i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria.


Consell de MallorcaWeb de llengua catalana de la Generalitat de Catalunya ››

Serveis i temes de llengua catalana, Política lingüística a Catalunya...


Consell de MallorcaServei de Política Lingüística del Govern d’Andorra ››

El català a Andorra, drets lingüístics, voluntaris per la llengua, eines i serveis...


Consell de MallorcaÀrea de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana ››

Aprendre valencià, subvencions, publicacions en línia, legislació...


Consell de MallorcaÀrea de llengua catalana de la Universitat de les Illes Balears ››

Consultes lingüístiques, correcció, traducció, formació en llengua catalana, Gabinet de Terminologia (informació general i servei de consultes), Gabinet d'Onomàstica (informació general i servei de consultes), Acreditacions en llengua catalana...


Consell de MallorcaInstitut d'Estudis Catalans (IEC) ››

Diccionaris i vocabulari, gramàtica, català estàndard, toponímia, transcripció d'altres llengües, alfabet fonètic internacional, consultes lingüístiques, normalització de noms i cognoms, Critèria: espai web de correcció de l'IEC,
demografia de la llengua...