Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).Llibre del Simposi sobre la Promoció de l'Ús del Català

Ja podeu consultar en línia el llibre que recull les conclusions del Simposi sobre la Promoció de l'Ús del Català, i que inclou informació sobre les jornades d'acolliment lingüístic organitzades pel Servei de Normalització Lingüística.

Jocs i paraules ››

Jubilats per Mallorca ha elaborat aquest resum del vídeo en defensa de la unitat de la llengua catalana fet pel Moviment d’Escoles Mallorquines. Aquest material narra el viatge d’un grup d’alumnes que recorren el territori de parla catalana per constatar que hi comparteixen una mateixa cultura, com demostren els jocs populars, i que trets lingüístics del seu dialecte, com l’article salat, també són propis d’altres indrets de parla catalana.

Llengua i parlants

El català és una de les llengües que formen la diversitat i la riquesa lingüístiques del món (aproximadament 6.000 llengües diferents s’hi parlen actualment). Forma part del grup de les llengües romàniques, formades a partir de l’evolució del llatí vulgar, juntament amb el galaicoportuguès, el castellà, el francès, l’occità, el retoromànic, el sard i el romanès.

Situació sociolingüística

Informació i dades relacionades amb els usos lingüístics de la població, i sobre els estudis o les actuacions en què ha participat la Direcció Insular de Política Lingüística.

Sostenibilitat lingüística

El terme sostenibilitat lingüística es pot definir com un procés de canvi del tipus d’organització lingüística humana que té com a finalitat evitar que els grups humans hagin de deixar de parlar les seves llengües d’origen en favor de les llengües més grans.

Oficina dels drets lingüístics

L’Oficina dels Drets Lingüístics és una iniciativa que té per objecte garantir el dret a utilitzar la llengua catalana en tots els àmbits i els serveis de les Illes Balears.