Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).  • 10 cites: sèrie de 13 capítols, produïda conjuntament per la Direcció General de Política Lingüística i TV3, que mostra històries de convivència entre parelles lingüístiques. Els capítols, que tenen una durada d’entre 15 i 20 minuts, són un recurs útil tant des del punt de vista didàctic com de sensibilització lingüística.
  • Amb tu, en català!: campanya de voluntariat lingüístic, coordinada per Paraula. Posa en contacte una persona que sap parlar català amb una altra que l'ha començat a aprendre i el vol practicar. El voluntari que s'inscriu a la campanya es compromet a compartir 10 hores amb un altre voluntari a fi d'emprar el català per comunicar-se.
  • Cafè Babel: iniciativa que aplega grups de conversa, en què aprenents de català, alemany i anglès conversen amb parlants nadius d'aquestes llengües.