Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).  • Altres nomenclàtors
Nomenclàtor d’Andorra
Nomenclàtor de la Catalunya del Nord
Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya
  • Palma: toponímia urbana: introduint un nom actual o antic (o només una part) d'un carrer o d'una plaça teniu accés al nomenclàtor de Palma.
  • Topònims diversos: en aquest enllaç podeu consultar els topònims de les Illes Balears i els gentilicis dels municipis; els topònims de ciutats i divisions terrritorials d'altres comunitats autònomes així com els d'estats i territoris diversos amb els gentilicis corresponents.