Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).Refranys, frases fetes, dites populars... Podeu consultar l'índex temàtic o bé els enllaços que us propociona o recomana el lloc.