Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).  • 20 recomanacions per redactar bé: guia breu i senzilla, amb indicacions clares que ajuden a aconseguir que la qualitat final dels texts que es redacten sigui millor. Elaborada conjuntament pels serveis lingüístics de diverses universitats catalanes. Inclou enllaços a recursos per a la redacció i l’edició de texts.
  • Gripau: material multimèdia per donar suport en les competències lingüístiques i comunicatives en l'àmbit acadèmic i professional, amb recomanacions per millorar la producció de texts, dirigit pel Servei de Llengües de la UAB i el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.
  • Diccionari de dubtes del català oral (DDCOR): diccionari digitalitzat sonor de l’estàndard oral de la llengua catalana, que presenta les paraules del corpus en els cinc accents estàndard, a més de l'explicació dels criteris de pronunciació.