Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).  • Àmbit administratiu: recull de documents elaborat pel Gabinet de llengua de la Universitat Autònoma de Barcelona:
Acta de reunió Invitació
Carta Memòria
Certificat Notificació de la resolució
Citació Ofici
Conveni Recurs
Convocatòria de reunió Resolució
Diligència Saluda
Informe Sol·licitud (o instància)
  • El Currículum: orientacions per a la redacció d'un currículum, amb informació dels procediment de selecció per trobar feina.
  • L'entrevista de feina: descripció de les característiques més importants i diverses possibilitats que ofereix una entrevista de feina. Orientacions per poder superar-la amb èxit.
  • Models i esquemes de documents diversos: pàgina del Govern d’Andorra per orientar els usuaris en la redacció de documents diversos. S’hi poden consultar els models i els esquemes per personalitzar els documents.
  • Papers sindicals: pàgina del Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya. Hi trobareu models de documents i exemples, organitzats en diverses seccions: assemblea, contractes, convenis, eleccions sindicals, manifestació, reunions, salut laboral, seccions sindicals, vaga i exemples de documents diversos.