Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).  • Diaris digitals: recull d'enllaços als diaris digitals en llengua catalana.
  • Països Catalans.tv: portal que permet des d'una sola pàgina web veure tots els canals de televisió en llengua catalana.
  • Països catalans.fm: portal que permet des d'una sola pàgina escoltar totes les emissores de ràdio en llengua catalana.