Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).De llibres d’estil, n’hi ha de diversos tipus (mitjans de comunicació, administració, universitats...) i amb diferents finalitats, segons els interessos i les necessitats de promotors o usuaris. Solen ser un recull de directrius i recomanacions que guien i orienten la feina d'un conjunt de professionals i també un instrument que els ajuda a usar la llengua catalana correctament i adequadament. A més, els permet corregir de forma fàcil i senzilla les errades més habituals que es cometen en l’àmbit laboral en qüestió.


Es poden usar com a eina de consulta per trobar solució als dubtes lingüístics més freqüents.

  • ésAdir: portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (inclou el llibre d'estil de la CCMA)