Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).LletrA és un espai virtual de literatura catalana. Períodes, autors, obres, continguts multimèdia, projectes web...