Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).
Diccionaris bilingües

 • Diccionari català-castellà i castellà-català: seleccionant la modalitat de cerca “castellà-català”, es poden consultar les fitxes de l'Optimot, els diccionaris terminològics del TERMCAT i els diccionaris bilingües català-castellà i castellà-català d'Enciclopèdia Catalana.

Diccionaris de dubtes

 • Diccionari de dubtes del català oral (DDCOR): diccionari digitalitzat, sonor, de l’estàndard oral de la llengua catalana, que presenta les paraules del corpus en els cinc accents estàndard, a més de l'explicació dels criteris de pronunciació.

Diccionaris de sinònims i antònims

 • Diccionari de sinònims d’Albert Jané, obra de referència de la lexicografia catalana. L’obra conté 27.542 articles, ofereix moltes opcions de cerca i permet de complementar la informació amb enllaços a obres lexicogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
 • Diccionari de sinònims i frases fetes: diccionari que, a partir de conceptes, proporciona informació gramatical i lingüística referida a frases fetes. Inclou 5.505 entrades conceptuals i 15.505 expressions lexicalitzades.

Diccionaris enciclopèdics

 • Enciclopedia.cat: versió renovada de la Gran enciclopèdia catalana en línia de consulta lliure.
 • Diccionari enciclopèdic de medicina: conté 48.000 entrades en català i el seu equivalent en alemany, anglès, castellà, francès i italià, a més d'informació etimològica. La cerca es pot fer des del català, el castellà o l'anglès.

Diccionaris generals

 • Diccionari de la llengua catalana (DIEC2): és el diccionari normatiu i de referència, publicat per l'Institut d'Estudis Catalans. Estableix la forma i el significat de les paraules reconegudes com a pròpies i generals de la llengua catalana.

Diccionaris inversos


Diccionaris per a infants

 • DIDAC: diccionari pensat per a l'aprenentatge del català a l'escola primària i al primer cicle de secundària.

Diccionaris visuals

 • Diccionari visual: primer contacte amb la llengua catalana mitjançant imatges que representen el vocabulari més quotidià.
 • Diccionari visual de la construcció: diccionari amb il·lustracions dividit en sis capítols: urbanisme, edificis, elements constructius de l'edifici, infraestructures de transport i comunicació, construccions hidràuliques i execució de l'obra.
 • Enllaça!: diversos vocabularis en línia elaborats per la Universitat de Barcelona.
 • Taula parada: vocabulari català-castellà dels plats més usuals.
 • Termes de la Fórmula 1: tríptic publicat en línia pel TERMCAT que ofereix la possibilitat de consultar una quarantena de termes relacionats amb el món de la fórmula 1. Presenta les denominacions i la definició dels termes d'aquest esport del motor en català i, a més, els equivalents en castellà, francès i anglès.
 • Vocabularis bàsics per a turistes: vocabularis per a turistes amb interès per conèixer la nostra llengua o expressar-s'hi de manera bàsica. Es poden descarregar en cinc idiomes: alemany, italià, francès, anglès i castellà.


 • Cercaterm: servei automatitzat de consultes en línia multilingüe del TERMCAT, Centre de Terminologia, que conté més de 180.000 fitxes de termes (unitats lèxiques que designen una noció en un àmbit d’especialitat determinat).
 • Justiterm: permet fer cerques del castellà al català i del català al castellà de termes jurídics i administratius. S'hi poden trobar termes i expressions jurídiques i administratives d'abast més general.
 • Diccionaris terminològics en línia: elaborats pel TERMCAT o amb el seu assessorament, agrupats en cinc grans sectors temàtics: ciències humanes, ciències de la vida i de la salut, ciències jurídiques i econòmiques, esports i tecnologia.
 • Diccionari de pesca: elaborat pel Gabinet de Terminologia de la UIB i la Conselleria d’Agricultura Medi Ambient i Territori, conté 1.218 entrades en català amb definicions i amb les equivalències en castellà sempre que ha estat possible. Els termes que s’hi recullen fan referència principalment al món de la pesca (arts de pesca, tipus de pesca, comercialització de la pesca, etc.), però també n’hi ha de geografia física i de relatius a fenòmens atmosfèrics, navegació i malalties de peixos. A més, s’hi pot consultar un annex amb 235 noms dels peixos i el marisc que es comercialitza principalment a les Illes Balears.