Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).La legislació que afecta la llengua catalana és diferent segons l’estat en què es parla. Així doncs, a Andorra és l’única llengua oficial i a l’Estat espanyol és cooficial, juntament amb el castellà, a les comunitats autònomes de Catalunya, València i a les Illes Balears; a més, a Catalunya i les Balears té la condició de llengua pròpia. En canvi, no té aquest estatus legal ni a l’Alguer (Itàlia), ni a la Catalunya Nord (França), ni a la Franja d’Aragó ni a El Carxe.

  • Normativa lingüística pròpia del Consell de Mallorca
Reglament de regulació de l'ús de la llengua catalana dins l'àmbit de competència del Consell Insular de Mallorca
Reglament de regulació de l'ús de llenguatge no sexista dins l'àmbit de competència del Consell de Mallorca