Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).El joc, i especialment el joc basat en la llengua, ens fa enginyosos i àgils per a moltíssimes activitats i situacions de la vida personal, social i professional, i ens ajuda a millorar la competència lingüística a través del desenvolupament d’un gran nombre de microhabilitats.

  • Catamots. El joc de les paraules creuades en català.