Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).
L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha publicat la nova Gramàtica de la llengua catalana. L’aparició de l’obra, el 23 de novembre de 2016, determinà l’entrada en vigor de la normativa lingüística que conté. Consultau una mostra representativa d’algunes novetats que presenta.  • Materials per a l'estudi gramatical:
Fonètica
Ortografia
Morfosintaxi
Lèxic
  • Resum de gramàtica bàsica: resum teòric dels aspectes bàsics de la gramàtica catalana. Un material complementari a la pràctica que pretén resoldre els dubtes més fonamentals.
  • La Gramàtica zero. Suport pràctic per a resoldre, de manera ràpida i entenedora, els problemes i dubtes més habituals en l'ús lingüístic