Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).Dictats en línia: conjunt de dictats en línia autocorrectius per treballar l’ortografia dels nivells intermedi (B2), de suficiència (C1) i superior (C2).


L'apartat Fem memòria recorda, en els nivells elemental i intermedi, la regla general que es treballa en aquell dictat. En els nivells de suficiència i superior, el botó Fem memòria presenta les excepcions de cada nivell.