Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).Articles breus per fer un ús de la llengua més genuí i de més qualitat.
Article de Jaume Corbera publicat al número 7 de la revista CURS, publicada pel Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears, sobre el model lingüístic del diari Ara.
Sèrie de 45 microespais de divulgació de temes lingüístics, d’uns 40 segons de durada, que s'emet per TV3.