Informació de les proves per obtenir els títols oficials de coneixement de català que organitza el Govern de les Illes Balears


  • Tota la informació sobre les convocatòries d'exàmens de català
  • La competència lingüística dels parlants es mesura amb sis nivells: A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA, que abracen des d'estadis inicials d'aprenentatge de la llengua fins al domini